Nyheter og pressemeldinger om TVL

Norges Kristne Råd sier ja til TVL

Paraplyorganisasjonen for Norges kirker uttrykker glede over Vårt Lands TV-planer, er positiv til en intensjonsavtale om innhold, og er åpen for dialog om å utnevne kringkastingsråd for TVL.


Hold deg oppdatert

Alle nyheter om TV-prosjektet legges ut på vår Facebook-side. Følg den her.